O nas

Kancelaria windykacyjna Paskar świadczy pełny zakres usług związanych z egzekucją wierzytelności na terenie całego kraju na rzecz przedsiębiorców, jak również osób fizycznych

Nasz zespół składa się z prawników, posiadających duże doświadczenie w windykacji wierzytelności, oraz elastycznym podejściem do każdej sprawy. Dzięki dokładnej znajomości polskiego, jak i wspólnotowego prawa jesteśmy w stanie kompleksowo pomóc rozwiązać Państwa problemy z odzyskiwaniem długów, minimalizując koszty całego postępowania.

Oferta

Głównym profilem działalności naszej Kancelarii jest egzekucja wierzytelności. Stosujemy dostosowane do wierzyciela, jak i do dłużnika metody windykacji. Dzięki wykorzystywanym technikom negocjacyjnym staramy się jak najszybciej odzyskać pieniądze wierzyciela, bez wszczynania postępowania sądowego. Zbyt daleko idące sposoby windykacji mogą doprowadzić do zerwania transakcji handlowych, czego nie zawsze życzyłby sobie również wierzyciel. Podejmujemy wszelkie środki, by obniżyć koszty ewentualnego postępowania sądowego.

Windykacja miękka

Jest kierowana w odniesieniu do dłużników, którzy mają trudności ze spłatą wierzytelności, jednak nie unikają kontaktu z wierzycielem, częściowo regulują swoje zobowiązania. Stosujemy ją w odniesieniu do dłużników, z którymi kontrahenci chcą wciąż współpracować. W takim przypadku jak najbardziej staramy się skłonić dłużnika do dobrowolnej spłaty zobowiązań. Skierowanie postępowania na drogę postępowania sądowego w takich sytuacjach to ostateczność.

Windykacja twarda

Wykorzystujemy tę metodę do jak najszybszego odzyskania wierzytelności, od dłużnika,z którym nasi klienci nie chcą już współpracować lub z którym współpracowali jednorazowo. Pewna grupa podmiotów po prostu nie chce regulować swoich zobowiązań, unika kontaktu z dłużnikiem, czeka na to, że wierzyciel odpuści. W takich sytuacjach polubowna windykacja najczęściej nie przynosi wymiernych skutków, więc bardzo szybko staramy się kierować takie sprawy na drogę postępowania sądowego, równocześnie prowadząc naciski na dłużnika, by uregulował swoje zobowiązania.

Windykacja sądowa

W sytuacji niemożliwości odzyskania wierzytelności w sposób polubowny, występujemy na drogę postępowania sądowego, wybierając zależną od przypadku metodę (e-sąd, tradycyjny sąd). Jeden i drugi sposób windykacji sądowej ma swoje wady i zalety, dlatego każdy przypadek traktowany jest indywidualnie.

Egzekucja komornicza

Po uprawomocnieniu się orzeczenia staramy się jak najszybciej zabezpieczyć roszczenie wierzyciela, kierując sprawę do sprawdzonych kancelarii komorniczych. W trakcie trwania tego etapu windykacji stale monitorujemy jej przebieg, by jak najszybciej zakończyć całe postępowanie.

Zasady współpracy

Do windykacji przyjmujemy świadczenia pieniężne od 500 zł, w przypadku masowych zobowiązań np. z tytułu czynszu, rachunki za telefon, przyjmujemy zobowiązania na niższą kwotę.

1. Kontakt z naszą firmą windykacyjną i udzielenie informacji niezbędnych do oszacowania możliwości windykacji

Do analizy każdego przypadku potrzebujemy informacji, by ocenić możliwość wyegzekwowania należności na rzecz wierzyciela. Przy ocenie szans na odzyskanie należności ważne znaczenie ma fakt, z czego wierzytelność wynika, czy jest przedawniona, czy jest potwierdzona jakimś dokumentem.

2. Przesłanie dokumentów do Kancelarii

Kolejnym krokiem przy zlecaniu nam egzekucji wierzytelności, jest dostarczenie dokumentów potwierdzających wierzytelność, która umożliwi nam ewentualne skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego. Po zakończeniu egzekucji lub na prośbę wierzyciela dokumenty zostają zwrócone na wskazany adres.

3. Podpisanie umowy

W celu podjęcia współpracy konieczna jest umowa pomiędzy naszą Kancelarią, a Państwem. Proponujemy dwa sposoby współpracy:

  • Windykacja wierzytelności w imieniu wierzyciela,
  • Cesja wierzytelności na rzecz naszej Kancelarii (postępowanie prowadzimy w naszym imieniu, należność płatna na rzecz wierzyciela po skutecznej egzekucji lub po częściowo skutecznej egzekucji).

Wzór umowy przesyłany jest przez nas na adres poczty elektronicznej wierzyciela.

4 Windykacja i wypłata środków wierzycielowi

Po skutecznej windykacji wypłacane zostają środki pieniężne na rzecz wierzyciela. Dodatkowo od tej kwoty potrącana jest kwota stanowiąca naszą prowizję za windykację.

W przypadku podpisania umowy o współpracę z naszą Kancelarią pobieramy jedynie część naszej prowizji za prowadzenie sprawy, pozostała część naszego wynagrodzenia jest pokrywana po skutecznej egzekucji wierzytelności.

Napisz do nas!

W przypadku wysłania zapytania poprzez formularz kontaktowy prosimy o określenie: wysokości zobowiązania, daty powstania zobowiązania, z czego ono wynika (umowa, faktura, weksel itp.), dane dłużnika. Informacje te pozwolą nam na wstępne rozpoznanie sprawy i określenie szans na skuteczną windykację.

Dane Kancelarii

Usługi prawno- finansowe Karol Pasieczny
+48 505 276 367
kontakt@windykacjawierzytelnosci.eu
22-400 Zamość, ul. Graniczna 135
NIP: 9222910121
REGON: 360025449